Kleine Kwalen Spreekuur

Elke woensdag en donderdag doet onze zeer ervaren assistente Miranda het Kleine Kwalen Spreekuur. Zij heeft hiertoe de opleiding Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH) met goed gevolg afgerond.

U kunt bij haar terecht voor:

  • klein letsel: bijt-,brand-, schaaf- en scheurwond, splinter, bloedneus, tand door de lip, tekenbeet, insectensteek, allergische huidreactie, teenletsel
  • veel voorkomende klachten: keelpijn, verkoudheid, plasklachten vrouw, verzwikte enkel

Indien uw klacht geschikt is voor het Kleine Kwalen Spreekuur zal de assistente voorstellen een afspraak in te plannen bij Miranda. U kunt ook zelf aangeven dat u een afspraak wilt op het Kleine Kwalen Spreekuur.

Voorwaarden

  • 15 minuten per afspraak
  • één klacht per keer