KNO spreekuur

Het KNO-spreekuur met KNO arts Jan Vos is weer herstart.

3 februari is het eerstvolgende gezamelijke spreekuur. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Overleg dan met de huisarts.