Arre Bekkering

In 1976 ben ik begonnen met de studie psychologie in Leiden; ik was uitgeloot voor medicijnen. Na het behalen van mijn kandidaats psychologie kon ik alsnog aan de studie geneeskunde beginnen.

Na zijn afstuderen en militaire dienst startte ik met de huisartsenopleiding. Op 1 april 1992 nam ik officieel de praktijk van mijn vader over en verhuisde ons gezin naar de Groenestraat, waar de praktijk tot 2009 aan huis gevestigd was.

Het mooie van het huisartsenvak is de diversiteit. Het helpen oplossen van kleine en grote patiëntenproblemen waar elke huisarts mee geconfronteerd wordt. De psychologische kant interesseert mij. Zo zeer zelfs dat ik mijn studie psychologie in 2006 alsnog voltooid heb en mij sindsdien behalve (huis)arts ook gezondheidspsycholoog mag noemen.

Maar ook de handvaardigheid vind ik leuk, bijvoorbeeld hechten, het verwijderen van vlekjes, bultjes en dergelijke. Daarnaast heb ik mij bekwaamd in een niet-operatieve behandeling van de ziekte van Dupuytren. Zie verder op deze website onder het kopje "Dupuytren".

Bovendien ben ik al vele jaren betrokken bij de EHBO-lessen in het dorp, met name bij het onderdeel reanimeren. Om dit op een goede manier te doen heb ik de opleiding tot instructeur reanimatie/AED van volwassenen gevolgd. Tenslotte is de praktijk een opleidingspraktijk voor aankomende huisartsen en ben ik twee dagen in de week begeleider van een groep huisartsen in opleiding op het Huisarts Instituut in Nijmegen.