Chrissy de Bree

Per 1 maart 2019 hebben wij een nieuwe huisarts in opleiding die door dokter Sloetjes zal worden begeleid.

Chrissy de Bree is afgestudeerd als arts aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begonnen met de 3-jarige opleiding tot huisarts. Zij heeft voor zij aan haar opleiding begon een jaar op de spoedeisende hulp in ziekenhuis Rijnstate gewerkt.