Stella Bekkering

Naast een aantal assistentetaken, zoals het beantwoorden van de telefoon en alle bijbehorende baliewerkzaamheden, doe ik de administratie. Ook vervul ik een aantal managementtaken.

Daartoe heb ik in 2012-2013 de opleiding Management in de Zorg gedaan aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

In de afgelopen jaren is er op alle fronten veel veranderd in de huisartsenzorg. Het is een uitdaging om de ontwikkelingen zo effectief mogelijk in te passen in Rheden op een manier zoals u die inmiddels van ons gewend bent en die recht doet aan onze manier van praktijkvoeren. Op woensdag en vrijdag ben ik in de praktijk.