• Op met name maandag en dinsdag wordt veel gebeld door mensen die al het hele weekend klachten hebben. Zodra de praktijk open gaat gaan ze bellen voor advies of een afspraak. Maar er bellen ook veel mensen op die dagen met zaken die heel goed op een ander moment besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld of een labuitslag binnen is. Of dat er een verwijsbrief nodig is voor de podotherapeut. En mensen bellen voor zaken die tegenwoordig online of via de receptenlijn geregeld kunnen worden.

   Een welgemeend advies dus aan al onze patiënten:

   • Kijk eerst op Thuisarts.nl of daar voor uw vraag bruikbare informatie op staat.
   • Maak gebruik van de online mogelijkheden die de praktijk biedt om het maken van een afspraak, het bestellen van herhaalmedicatie en het online inzien van labuitslagen eenvoudiger voor u te maken.
   • En bel bij voorkeur niet op maandag en dinsdag met dingen die kunnen wachten.
  • Dit heeft te maken met de veelheid aan taken en zaken die elke dag op de assistentes afkomen.

   Een aantal uren per dag zijn nodig voor overleg met de huisarts of andere zorgverleners, dingen regelen en organiseren, bellen, spreekuren doen en de administratieve verslaglegging van al hun bezigheden. Dat gaat gewoon niet als de telefoon de hele dag rinkelt. Probeer u dus alstublieft zo veel mogelijk te houden aan de beltijden: elke dag van 8 tot 10 uur en van 15 tot 17 uur. Dank u wel.

  • Onze assistentes hebben een speciale opleiding gevolgd om een juiste inschatting te kunnen maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. De assistentes bekijken bovendien of het mogelijk is uw hulpvraag in 10 minuten te behandelen of dat er meer tijd nodig is. Tot slot kunnen de huisartsen zich vast voorbereiden op het consult waardoor het beter en efficiënter verloopt.

  • Heel simpel: het wordt steeds drukker in de praktijk. Steeds meer mensen komen met steeds ingewikkelder klachten op het spreekuur. Daarbij komt:

   • De zorg voor kwetsbare ouderen, die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen.
   • De zorg voor chronisch zieken, zoals patiënten met Diabetes Mellitus of hart -en vaatziekten, die van de specialist in het ziekenhuis verplaatst is naar de huisarts.
   • De zorg voor mensen met psychische problemen die steeds vaker niet terecht kunnen bij gespecialiseerde instellingen.
   •  De zorg voor mensen die na een paar dagen ontslagen worden uit het ziekenhuis en waar vervolgens geen of te weinig thuiszorg voor beschikbaar is.

   Al die dingen bij elkaar maken dat het elke dag weer een uitdaging is om zoveel mogelijk hulpvragen zo goed mogelijk te behandelen. Hou hiermee rekening als het enigszins kan!

   • Wacht niet tot vrijdag met bellen als u de hele week al klachten heeft.
   • Maak voor niet-spoedeisende zaken ruim van te voren een afspraak.
   • Als u al eerder met een klacht geweest bent, vraag dan bij het maken van de afspraak naar een plaats op het spreekuur van de arts die u toen ook behandeld heeft.
  • Op onze website staat onder het kopje ‘MijnGezondheid.net’ uitgelegd hoe u gebruik kunt maken van deze diensten. Het is even een gedoe om het te installeren. Vraag hierbij zo nodig hulp van uw handige (klein)kind of buren. U heeft uw DigiD nodig om een account aan te maken. Vervolgens kunt u een app (MedGemak) op uw smartphone installeren met een code van 5 cijfers. Ook dat is even puzzelen. Maar als dat eenmaal voor elkaar is kunt u online afspraken maken, herhaalrecepten nabestellen en lab uitslagen inzien.

   Overigens is het voor ons ook nog allemaal nieuw, dus er zullen vast allerlei opstartperikelen ontstaan. Maar uiteindelijk zal het de gewoonste zaak van de wereld zijn om een deel van uw medische zaken online te regelen. Net als geld overboeken en een hotel reserveren.

  • Als u ons toestemming geeft om via het LSP de belangrijkste informatie uit uw medisch dossier te delen komt het er in de praktijk op neer dat de artsen op de Huisartsenpost in Ziekenhuis Rijnstate deze gegevens kunnen inzien. Nederland is voor het LSP onderverdeeld in meer dan 40 regio’s. Uw toestemming geldt alleen voor de regio Arnhem. Het is dus niet zo dat een huisarts in bijvoorbeeld Breda via het LSP bij uw gegevens kan. Bewaar als u ziektes, allergieën of medicijnen heeft, een lijstje in uw portemonnee. Beter mee verlegen dan om verlegen.

  • In een beperkt aantal gevallen is appen of mailen inderdaad een snelle manier om iets te vragen of te regelen. In de meeste gevallen echter is het zaak om een antwoord zó precies te verwoorden dat het niet tot misverstanden of tot (extra) onrust leidt. En dat kost tijd, veel tijd. Daarom geven de artsen de voorkeur aan een persoonlijk of telefonisch gesprek. Daarbij komt dat, zelfs als wij aan "onze kant" gebruik maken van een beveiligde verbinding, aan uw kant iedereen die een beetje handig is kan meelezen. Met de verscherpte privacywetgeving lijkt ons dat niet de bedoeling.

  • Bel met de (assistente van de) specialist waar u geweest bent. De specialist heeft nagedacht over de behandeling of de medicatie. En die moet de behandeling aanpassen als herstel niet volgens verwachting verloopt. Indien de huisarts zich hiermee gaat bemoeien en het beleid van de specialist verandert kan dat nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Twee kapiteins op een schip gaat zelden goed.

  • Dat heeft te maken met geld. De zorgverzekeraars verplichten apotheken om het goedkoopste merk medicijn af te nemen. Andere merken worden niet vergoed. Apotheek en huisarts kunnen hier helaas niets aan doen. Een bijkomend probleem is dat medicijnen waar niet voldoende winst op gemaakt wordt door de fabrikant steeds vaker niet meer geproduceerd worden, waardoor er tekorten ontstaan en mensen moeten overstappen op andere medicijnen. Het enige voordeel is dat de premie van uw zorgverzekering minder hard stijgt als de kosten van medicijnen gedrukt worden ...

  • Met deze vraag verwijzen wij u naar de apotheek. 

   Boots apotheek Rheden

   Regelmatig klagen mensen over bijwerkingen van andere merken. Het is zo dat in alle merken van een medicijn dezelfde werkzame stof zit. Maar de hulpstoffen die gebruikt worden kunnen per merk verschillen. Voorheen konden we de meeste mensen nog tegemoet komen en op het recept vermelden dat een bepaald merk ‘medisch noodzakelijk’ was in verband met bijwerkingen. Echter, tegenwoordig zijn de regels van de zorgverzekeraars zó aangescherpt dat bijwerkingen moeten worden aangetoond en bewezen, bijvoorbeeld door afwijkend lab.

  • Ondanks onze zorgvuldigheid en goede samenwerking met de apotheek, komt het af en toe voor dat de apotheek geen recept heeft ontvangen. De apotheek kan in dit geval telefonisch contact opnemen met ons om het op te lossen. Daar kunt u even op wachten en meestal kunt u dan alsnog het gewenste geneesmiddel direct meekrijgen van de apotheekmedewerker. Soms is echter overleg met de huisarts nodig. Omdat een huisarts niet altijd direct beschikbaar is, kan het in een uitzonderingssituatie zo zijn dat de apotheek u vraagt om op een later moment terug te komen.

   Houdt u er ook rekening mee dat de apotheek 3 dagen nodig heeft om uw recept te verwerken. Dus als u bijvoorbeeld op vrijdag een recept aanvraagt, ligt het op woensdag voor u klaar bij de apotheek.

  • Bel met het ziekenhuis of laat de apotheek bellen. Vaak worden patiënten naar de huisarts gestuurd door de apotheek in de hoop dat wij een recept kunnen maken. Dit kan echter niet. Wij beschikken niet over de juiste gegevens om een recept te kunnen maken, zoals: welke sterkte en welke dosering heeft u nodig? Hoe lang moet u dit medicijn gebruiken? Is dit medicijn erbij gekomen of in plaats van een ander medicijn? En zo ja, welk medicijn moet dan gestopt worden. Enzovoort.

  • De kosten van de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Maar kosten van onderzoek buiten de praktijk, medicatie of een doorverwijzing naar een specialist vallen wel onder het eigen risico. Het is afhankelijk van uw zorgverzekering en uw persoonlijke situatie welke kosten wel of niet vergoed worden. Daar heeft de huisarts geen zicht op.

  • Bent u op zoek naar adressen of handige websites? Wij delen hier graag onze tips.

   Huisartsenlaboratorium SHO
   Medisch Centrum Rheden, Haverweg 55 (kelder)
   ma – vr 8.00 - 10.00 uur

   088 - 999 77 77

   Sho.nl       


                                                                                              

   Medicijnen

   Bijwerkingen
   Meer informatie over bijwerkingen van medicijnen en een formulier waarmee u ook bijwerkingen kunt melden vindt u op de website van het Lareb. Lareb is het centrale verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken.

   Kompas
   Wilt u meer weten over de verschillende (goedgekeurde) medicijnen, die in Nederland op de markt zijn, dan verwijzen wij u graag naar het Farmacotherapeutisch Kompas. Deze website is samengesteld door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

   Kosten
   Informatie over de kosten van medicijnen is te vinden op de speciale website van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

   Medicijnen mee op reis - Schengenverklaring

   Het CAK

   Reizigersadvisering
   Voor uw reizigersadvies en eventuele vaccinaties kunt u contact opnemen met de GGD in Arnhem (088-3555100) of Travel Clinic Oost in Ziekenhuis Velp (088-0055944).


   Spoedeisende Hulp Ziekenhuis Rijnstate

    088 - 005 66 80   

   Wagnerlaan 55
   6815 AD Arnhem


   Thuiszorgorganisaties in Rheden

   Stmg.nl   088 - 456 09 00

    06 - 57 02 19 77

   Attentzorgenbehandeling.nl     0800 - 288 36 89  

   Driegasthuizengroep.nl  026 - 363 92 23


   Thuiszorgwinkel

   Verkoop en uitleen van medische hulpmiddelen

   Vegro.nl      0900 - 288 77 66

  • HANDLEIDING URINE OPVANGEN

   Soms is het nodig om urine te onderzoeken. Eenvoudige bepalingen kunnen wij in de praktijk doen, andere bepalingen moeten met behulp van een urinekweek onderzocht worden in het laboratorium. Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is het belangrijk dat de urine zo min mogelijk is verontreinigd door factoren van buitenaf. Dit betekent dat de urine op de juiste manier moet worden opgevangen, bewaard en ingeleverd.

   Gewassen plas (midstream urine)

   Een gewassen plas is het middelste gedeelte van urine. Door eerst een beetje uit te plassen voorkomt u dat er bijvoorbeeld cellen en bacteriën, afkomstig van de huid of de geslachtsorganen (vaginaal) in de urine die u opvangt zitten.

   Gebruik een schoon urinepotje. Op de praktijk hebben wij geschikte potjes voor u.

   Gewassen plas opvangen: bij voorkeur controleren wij de eerste ochtendurine.

   Maak de geslachtsdelen schoon met water en een zacht doekje, wrijf niet te hard.

   Vrouwen: maak de schaamlippen schoon van buiten naar binnen, van voor naar achter. Houd de schaamlippen opzij bij het plassen.

   Mannen: trek de voorhuid omhoog, maak de eikel schoon, houd de voorhuid omhoog bij het plassen.

   Plas een beetje urine uit in het toilet.

   Plas hierna een deel in het potje.

   Plas het laatste deel weer uit in het toilet.

   Gewassen plas bewaren

   Sluit het potje meteen af en lever de opgevangen urine zo snel mogelijk (binnen 2 uur) en bij voorkeur vóór 10 uur in op de praktijk . Als dit niet lukt moet de urine in ieder geval in de koelkast (maximaal 24 uur) bewaard worden. Buiten de koelkast vermeerderen aanwezige bacteriën zich heel snel waardoor het testresultaat onbetrouwbaar wordt.

   De volgende informatie kan van belang zijn:

   Heeft u koorts? Zo ja, hoe hoog is de temperatuur?

   Bent u allergisch voor antibiotica en zo ja voor welke?

   Menstrueert u op dit moment?

   Bent u zwanger en zo ja hoeveel weken?