Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe wet in werking: de Wkkg. Dat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet verandert de manier waarop een klacht in de huisartsenzorg wordt afgehandeld.

De Klachtencommissies Huisartsenzorg verdwijnen en de LHV en de NHG hebben - met instemming van de Patiëntenfederatie Nederland - een model Klachtenregeling opgesteld waarmee signalen van onvrede en klachten laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig kunnen worden opgelost. Het is de bedoeling om (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk te herkennen, erkennen en op informele wijze op te lossen zodat formele klachten worden voorkomen.


Mochten arts en patiënt er in een onderling gesprek niet in slagen om een geschil naar wederzijdse tevredenheid op te lossen, kan de hulp van een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeroepen worden. Hiervoor is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg in het leven geroepen.

SKGE.nl

Waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal vergissingen gemaakt. En hoewel wij er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken, realiseren wij ons dat er toch onverhoopt dingen anders kunnen gaan dan uw of onze bedoeling is. In dat geval stellen wij het op prijs indien u dit direct aan ons kenbaar maakt opdat we met elkaar een oplossing kunnen vinden. U kunt het  klachtenformulier downloaden, wat u na invulling kunt afgeven bij ons.


Indien u vragen of opmerkingen heeft over de organisatie van de huisartsenzorg in onze praktijk, dan horen wij dat graag.

Download klachtenformulier