Spreekuur op de praktijk

U kunt tussen 8.00 uur en 10.00 uur telefonisch een afspraak maken. Bij het maken van uw afspraak stelt de assistente u een aantal vragen om te beoordelen op welke termijn uw afspraak plaats dient te vinden.

Indien u meerdere vragen heeft of als u met meer personen komt, dan kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken.

Er zijn drie huisartsen in onze praktijk werkzaam (en een huisarts in opleiding). Dit betekent dat de planning van ons - maar ook van u - enige flexibiliteit vraagt. Praktisch komt het er op neer dat u, als u voorkeur heeft voor een huisarts of voor controle terug moet komen bij een specifieke arts, het beste ruim van te voren uw afspraak kunt plannen bij die huisarts. Indien een afspraak op korte termijn nodig is, komt u terecht bij de huisarts die op dat moment aanwezig is. Houdt er rekening mee dat het kan voorkomen dat uw afspraak, door de toegenomen drukte, voor behandelingen die niet medisch acuut zijn later ingepland wordt dan u zou wensen. Wij doen ons uiterste best al onze patiënten op tijd de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Visites

Visites kunt u aanvragen voor 10.00 uur. Het is – indien mogelijk – beter als u naar de praktijk komt; daar zijn meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.

 

Terugbelspreekuur

Dit is bedoeld voor kort medisch advies van de dokter en het bespreken van uitslagen. U kunt een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. De dokter belt u dan terug op een van te voren afgesproken tijdstip.

 

KNO-spreekuur met dokter Vos

Terug van weggeweest, het KNO-spreekuur met KNO-arts Jan Vos. Eens in de 6 weken is er een gezamenlijk spreekuur van dokter Bekkering en dokter Vos. Dit is meestal op een maandag van 16.00 tot 18.00 uur. In overleg met de dokters kunt u gebruik maken van het KNO-spreekuur.

Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 24 februari 2020.

 

Wrattenspreekuur

Elke maand vindt op een dinsdag- en een woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur een wrattenspreekuur plaats in het Medisch Centrum. Niet alle wratjes zijn geschikt om met stikstof te worden behandeld. Indien u twijfelt kunt u van tevoren de wratjes die u met stikstof wilt laten aanstippen laten beoordelen door de dokter. Een overzicht van de data hangt in de wachtkamer en vindt u hier onder. U hoeft geen afspraak te maken.

Data wrattenspreekuur