Wilsverklaring

Er zijn onderwerpen waar je maar liever niet te vaak over na wilt denken: de dood is zo’n onderwerp. Toch krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken.

Daarom is het verstandig om een keer stil te staan bij wat u wilt – maar vooral bij wat u niet wilt – dat er gebeurt in het geval u ziek wordt, of dement, of wanneer u een ongeluk krijgt en uw wensen op dat moment niet meer kenbaar kunt maken. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van Thuisarts onder het kopje “levenseinde” of op de site van de NVVE.

Open Thuisarts.nl    Open NVVE


Er bestaan voorbeelden van wilsverklaringen waarin u belangrijke zaken kunt vastleggen. Bespreek een en ander met uw naasten en zet uw grenzen en wensen bij voorkeur op papier.

Dokter Bekkering, dokter Sloetjes en dokter Krijger hebben regelmatig gesprekken met patiënten over dit onderwerp. Van patiënten die daar prijs op stellen bewaren wij een afschrift van hun wilsverklaring.  Jaarlijks informeren wij of de verklaring nog steeds overeenstemt met de wensen en zo nodig passen we deze aan. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat een wilsverklaring een document is dat in waarde toeneemt wanneer het regelmatig wordt bevestigd en geactualiseerd.

Een behandelverbod geeft u de mogelijkheid om levensrekkende behandelingen te weigeren. U kunt bijvoorbeeld aangeven of en hoe lang u behandeld wilt worden als u in coma raakt of onder welke omstandigheden u alleen nog behandeling wilt die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden.

Wel of niet reanimeren? 

Geen eenvoudige beslissing. Om u te helpen een keuze te maken op basis van realistische informatie volgen hieronder enige 'harde feiten'.


Eerst het goede nieuws. Door toename van het aantal burgerhulpverleners en AED's in Nederland is de kans op overleving van een hartstilstand met behulp van reanimatie de laatste jaren toegenomen. Om de kans op overleving zo groot mogelijk te maken is het van cruciaal belang dat binnen 6 minuten wordt begonnen met reanimeren. Dit lukt steeds vaker omdat omstanders in veel gevallen direct beginnen met reanimeren. Dus al voordat de ambulance er is. Ook wordt steeds vaker een AED aangesloten.

Dan de andere kant van de medaille. Zelfs indien u succesvol gereanimeerd wordt na een hartstilstand heeft u een grote kans op blijvende restschade aan hart, hersenen of andere organen. Dit kan leiden tot verminderde kwaliteit van leven omdat u bijvoorbeeld afhankelijk wordt van anderen of niet meer thuis kan blijven wonen. Als u ook aan andere ziektes lijdt, wordt de kans op een geslaagde reanimatie zonder restschade nog kleiner.
Van de 100 mensen die ouder zijn dan 80 jaar en buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden overlijden er gemiddeld 92. Er blijven er dus 8 in leven.

Van die 8 overlevenden herstellen er 6 goed. Van de 100 mensen die jonger zijn dan 80 jaar blijven er gemiddeld 15 in leven. Bedenk dus enerzijds dat reanimatie uw leven kan redden, maar anderzijds dat u het risico loopt om als 'kasplantje' in een verpleegtehuis te eindigen.
Zie voor meer informatie hartstichting.nl of thuisarts.nl.